Jun 05

להרגיש בבית

עד שאני כבר מוכנה להיפרד מהעבודות שלי… אני נפרדת כשבמוחי צרובים מראות ״בחיים״ וצילומי סטודיו נקיים..

לפני מספר שבועות הופתעתי במסרון שאצר בתוכו צילום של אחת העבודות בביתה החדש.

איזו התרגשות, איזו הפתעה!!, כאילו עברה, זו שרק נולדה, לבית חדש. התחילה חיים חדשים – וריחות – וחפצי אומנות אחרים העומדים לצידה – ומתבוננים חדשים.

וכמה נראים החיים החדשים נכונים בשבילה…

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *