Aug 28

איפה עובר הגבול?

כמה פעמים בחיים אנחנו מחפשים את הגבול… בתור ילדים, הורים, חברים, אנשים, בפוליטיקה, במפה המדינית, החברתית, בעבודה, בשיח, ביחסים, ברגשות… לאן שלא נלך מלווה אותנו גבול כלשהו.

ההגדרה המילונית של גבול מדברת על תיחום של שטח.

את העבודה אני מתחילה בחתיכת רשת בגודל של מטר על מטר.

בעוד שבפסל הגבולות נוצרים מאילהם, בתבליט הסיפור שונה, וברגע שמסתיימת העבודה על התבליט עולה שאלת הגבול – איפה לחתוך על מנת לשמור על הצורה המובלטת, בלי לייצר עודף פרטים מיותר. לפעמים זה קל, ולפעמים, כמו בחיים, השאלה הזו של איפה עובר הגבול, מעלה התלבטות לא פשוטה. בפיסול ברשת אני אומרת לעצמי “תחתכי, מקסימום לא יהיה טוב תעשי חדש”. ובחיים?

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *